Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Latest Posts

spotkanie opłatkowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Parchowie, Gminą Parchowo oraz Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie serdecznie zaprasza wszystkich seniorów oraz osoby samotne na spotkanie opłatkowe 13 grudnia 2022r. o godzinie 14.00…
Więcej

Dzień Seniora

W dniu 9 listopada 2022r. odbył się Dzień Seniora organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie we współpracy Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Parchowie, które w ramach pozyskanych funduszy z programu „Danie…
Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie ogłasza nabór ofert na prowadzenie zajęć animacyjnych z uczestnikami projektu „Senio-RITA- Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”. Projekt jest finansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego…
Więcej

pomoc dla pogorzelców z Jeleńcza

Stowarzyszenie ASERT działające przy szkole w Parchowie, której uczniami są dzieci z poszkodowanej rodziny wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parchowie zwracają się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową, którą przeznaczymy na odbudowę domu dla Martyny, Julki, Romka, Karola,…
Więcej

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację z zakresu zdrowia publicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej opiniującej oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, finansowanych ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania…
Więcej

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie