ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie ogłasza nabór ofert na prowadzenie zajęć animacyjnych z uczestnikami projektu „Senio-RITA- Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”. Projekt jest finansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego…
Więcej

pomoc dla pogorzelców z Jeleńcza

Stowarzyszenie ASERT działające przy szkole w Parchowie, której uczniami są dzieci z poszkodowanej rodziny wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parchowie zwracają się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową, którą przeznaczymy na odbudowę domu dla Martyny, Julki, Romka, Karola,…
Więcej

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie