Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Darmowe rachunki bankowe dla klientów pomocy społecznej

Zasiłki wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej mogą być przelewane na konto bankowe, którego obsługa nie generuje dla posiadacza kosztów bankowych, a zajęcie go przez komornika jest niemożliwe. Dzięki założeniu specjalnego konta, tzw. rachunku rodzinnego klienci pomocy społecznej mogą otrzymywać przyznane im środki bez konieczności śledzenia terminów wypłat zaplanowanych w kasie ośrodka pomocy społecznej. 

 

 

Rachunek rodzinny to narzędzie wprowadzone nowelizacją prawa bankowego, która weszła w życie 20 sierpnia 2016 r.

Na czym polega instytucja „rachunku rodzinnego”? To specjalny rachunek bankowy, który może założyć każda osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej.

Rachunek ten jest bezpłatny i wpływać na niego mogą tylko i wyłącznie środki finansowe pochodzące z ośrodka pomocy społecznej.  Bank nie będzie mógł pobierać żadnych prowizji czy też opłat, z tytułu np. wydania karty bankomatowej, czy też utrzymania konta. Nie będzie można też naliczyć jakichkolwiek opłat za wypłaty z tak utworzonego rachunku.

Na tak utworzony rachunek, będą mogły wpływać tylko i wyłącznie środki z ośrodka pomocy społecznej. Nie będzie więc można, na rachunek ten przekazywać alimentów, płaconych przez osoby fizyczne.

Rozwiązanie to uwalnia posiadacza takiego konta od bałaganu, który panował  w egzekucji prowadzonej przez komorników. Często bowiem, komornik który zajął komuś konto, nie mógł ustalić jakie środki zostały zgromadzone na zajętym rachunku bankowym. Stąd po zajęciu, komornicy podnosili, że nie wiedzieli, że środki zgromadzone na koncie to świadczenia przyznane przez ośrodek pomocy społecznej.  Tymczasem, tak zarówno przepisy procedury cywilnej, jak również przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wyraźnie zabraniają egzekucji ze świadczeń realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej.

Dotychczas, osoby korzystające z pomocy ośrodka pomocy społecznej od razu po otrzymaniu świadczeń, nie przedstawiały komornikowi decyzji o przyznaniu świadczeń z ośrodka pomocy społecznej oraz rachunku, na który świadczenia te będą przekazywane.  W konsekwencji, bardzo często komornik zajmował świadczenia, które z mocy ustawy nie podlegają egzekucji, zaś próba zatrzymania tego procederu, trwała nieraz kilka miesięcy. Z tego względu klienci pomocy społecznej unikali deklarowania wpłaty należnych im świadczeń na rachunek bankowy, a zmuszeni byli odbierać je w kasie ośrodka pomocy społecznej. To z kolei oznaczało, że otrzymywali swoje świadczenia w wyznaczonych dniach i godzinach pracy kasy w GOPS, natomiast osoby wskazujące własne konta bankowe do przelania swoich świadczeń nie tylko nie musiały przychodzić do siedziby ośrodka po pieniądze, ale też otrzymywały je niezwłocznie po przyznaniu.

Uwaga!!!

Choć sama nowelizacja tego nie przewiduje, aby założyć rachunek rodzinny najprawdopodobniej trzeba będzie zabrać ze sobą zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej, które potwierdzi nr konta z którego będą realizowane wpłaty oraz samo uprawnienie do świadczeń realizowanych przez ośrodek.

Zachęcam więc każdego do wizyty w banku i założenia rachunku rodzinnego.

Czytaj cały tekst ustawy nowelizującej prawo bankowe:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001177

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *