W dniu 9 listopada 2022r. odbył się Dzień Seniora organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie we współpracy Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Parchowie, które w ramach pozyskanych funduszy z programu „Danie wspólnych chwil” realizowanego przez fundację Biedronki wspomogły to wydarzenie.

Na bal licznie przybili seniorzy, na których czekał pyszny poczęstunek i wspaniała zabawa. Imprezę uświetniły występy Zespołu Folklorystycznego „Modraki” oraz spektakl przygotowany przez seniorów działających w ramach projektu „ Senio-RITA” w Parchowie. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli nas pomocą przy organizacji tego wydarzenia.

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie