Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Gmina Parchowo przyjęła program osłonowy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

Na sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia br. został przyjęty program osłonowy pomocy społecznej w ramach którego dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogły korzystać z dofinansowania do zakupu do obiadu, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 792 zł, co stanowi 150% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.

 

 

Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności będą mogły też skorzystać osoby dorosłe, zwłaszcza długotrwale chore, samotne lub niepełnosprawne, o ile ich dochód nie przekroczy 150% kryterium dochodowego – dla osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 1051,50 zł oraz dla osób w rodzinach jest to dochód w wys. 792 zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *