Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Pomoc dla kombatantów i osób represjonowanych

W 2017 r. kombatanci, ofiary represji  i wdowy/wdowcy po osobach uprawnionych znajdujący się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się  o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.  Druk wniosku i pomoc w jego wypełnieniu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie.

 

 

Pomoc finansowa to nie jedyne uprawnienia dla kombatantów. Kombatanci i niektóre osoby z ich rodzin uprawnione są do korzystania z pierwszeństwa w dostępie do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, a także do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach. Mają też prawo do przyjęcia bez skierowania do lekarzy specjalistów. Świadczeniodawca ma obowiązek udzielić świadczeń opieki zdrowotnej kombatantowi w dniu zgłoszenia, a jeśli jest to niemożliwe, powinien wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Dodatkowym ważnym uprawnieniem dla kombatantów jest prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej w oparciu oz przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej ( Dz.U. z 2015 poz.1255).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *