Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w konkursie z zakresu zdrowia publicznego

Do oceny ofert, które wpłyną w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, finansowanych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, została powołana komisja konkursowa.

 

Treść Zarządzenia nr 3/2022 z dnia 23.03.2022 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz zasad pracy komisji konkursowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie