Karta Dużej Rodziny

KDR_zal_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta Dużej Rodziny to program, w ramach którego członkowie rodzin wychowujących troje i więcej dzieci mogą korzystać ze zniżek i ulg kupując towary lub usługi od partnerów Programu. O tym, jak założyć kartę i komu ona przysługuje można przeczytać tutaj

Mieszkańcy gminy Parchowo mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w GOPS w Parchowie. Tam też można złożyć wniosek o dostęp do aplikacji mKDR

Podmioty zainteresowane udziałem w programie jako partnerzy, którzy udzielają zniżek i ulg mogą się dowiedzieć Jak zostać partnerem w programie Karta Dużej Rodziny?

Więcej informacji można uzyskać od inspektora ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych GOPS w Parchowie, pani Danuty Mielewczyk w godzinach urzędowania, osobiście lub pod nr tel. 59 821 48 35

Podstawa prawna: Karta Dużej Rodziny

———————————————

Lista podmiotów w pobliżu gminy Parchowo, które honorują Kartę Dużej Rodziny:

 

1. PHUP „PIÓREX” SC Magdalena i Grzegorz Łoboccy
• Art.przemysłowe/Pozostałe
KOŚCIUSZKI 25 0/ , 83-300 KARTUZY, woj. POMORSKIE
509332365 geni00@wp.pl
Rodzaj zniżki: od: 2014-10-21
5% zniżki na cały asortyment(zniżka dotyczy również asortymenty przecenionego)

2. Kartuzach, Lębork, Bytów, Kościerzyna – BANK ZACHODNI WBK
Konto 1|2|3 – zmniejszenie o 50% minimalnej kwoty wpływów na konto zwalniających z opłaty za prowadzenie konta (z 2 tys. zł na 1 tys. zł) 2) Karta kredytowa 1|2|3 – zmniejszenie o 50% progu wymaganego dochodu (z 2 tys. zł na 1 tys. zł) oraz 100% zniżka w opłacie za kartę przez cały okres obowiązywania umowy o udzielenie kredytu i wydanie karty kredytowej 3) Karta kredytowa MasterCard PAYBACK – 100% zniżka w opłacie za kartę dla posiadaczy Konta Godnego Polecenia i 0 zł opłat miesięcznych przez cały okres obowiązywania umowy o kartę wraz z kredytem 4) Limit w koncie osobistym – obniżenie o 100% prowizji z tytułu udzielenia limitu w Koncie 1|2|3 dla posiadaczy KDR, którzy w okresie 30 dni przed złożeniem wniosku o limit w koncie nie posiadali u Partnera limitu kredytowego w Koncie 1|2|3 oraz wyrażą zgodę na odnowienie limitu na kolejny okres 5) Kredyty hipoteczne – – obniżenie o 100% prowizji z tytułu udzielenia kredytu pod warunkiem złożenia wniosku o kredyt w oddziale banku. Oferta nie dotyczy wniosków składanych w placówkach partnerskich

3. DWS S.C. W. Wanta, Ł. Sulej
• Edukacja/Przybory szkolne
UL. ADAMA MICKIEWICZA 6, 83-400 KOŚCIERZYNA, MIASTO, woj. POMORSKIE
www.e-dws.pl; info@e-dws.pl
Rodzaj zniżki od: 2015-08-06
12 % zniżki na art. szkolne i art. papiernicze. Zniżka obowiązuje od cen regularnych, zniżki nie przysługują na produkty objęte promocjami i akcjami specjalnymi.
Dotyczy zakupów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

4. ODDZIAŁ MUZEUM HYMNU NARODOWEGO w BĘDOMINIE (Muzeum Narodowe w Gdańsku)
• Kultura/Muzeum
83-422 BĘDOMIN, WIEŚ, woj. POMORSKIE
58 687 71 83; WWW.MNG.GDA.PL, mhn@mng.gda.pl
Rodzaj zniżki: od: 2014-07-15
bilet wstępu na wystawy stałe i czasowe w cenie 1,00 zł

5. Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
• Kultura/Ośrodek kultury
UL. MŚCIWOJA 6, 83-330 ŻUKOWO, MIASTO, woj. POMORSKIE
www.okis-zukowo.pl; okis@okis-zukowo.pl
Rodzaj zniżki: od: 2015-06-15
20 % zniżki dla każdego członka rodziny wielodzietnej biorącego udział w zajęciach, warsztatach i koncertach organizowanych przez OKiS w Żukowie.

6. Kasa PKP Intercity Lębork
• Transport/Kolej
UL. DWORCOWA 8A, 84-300 LĘBORK, MIASTO, woj. POMORSKIE
www.intercity.pl; infokraj@intercity.pl
Rodzaj zniżki : od: 2015-05-25 do: 2015-12-31

1) Członkowie rodziny wielodzietnej posiadający Kartę Dużej Rodziny uprawnieni są do ulgi 30%, w klasie dowolnej, na podstawie biletów jednorazowych we wszystkich kategoriach pociągów uruchamianych przez PKP Intercity S.A.
2) Opłaty za bilety uwzględniają upust 30% od cen bazowych wskazanych w Cenniku usług przewozowych Spółki „PKP Intercity”.
3) Upust, o którym mowa w pkt 1 ma zastosowanie w komunikacji krajowej w przypadku jednoczesnego przejazdu w tej samej relacji, w tej samej klasie, tym samym pociągiem co najmniej 2 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, również w przypadku gdy posiadacze Karty nie są członkami tej samej rodziny.
4) Od cen biletów z upustem 30% stosowane są ulgi ustawowe (37%, 51%, 78%, 95% lub 100%) – zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami posiadacza Karty Dużej Rodziny. Ulgi ustawowe stosuje się na podstawie dokumentów poświadczających uprawnienia do danej ulgi.
5) Na przejazd pociągiem TLK w wagonie WL/Bc uprawnieni zobowiązani są nabyć odpowiedni bilet dodatkowy na miejsce sypialne/do leżenia, na zasadach określonych w Taryfie przewozowej PKP Intercity S.A. (TP-IC), z wyjątkiem dzieci do lat 10, dla których nie żąda się oddzielnego miejsca, uiszczając należność w pełnej wysokości.
6) Rezygnacja z przejazdu części osób podróżujących z wykorzystaniem upustu, o którym mowa w pkt 1 jest dozwolona pod warunkiem, że liczba podróżnych kontynuujących przejazd nie będzie mniejsza niż 2 osoby.

7. LOTOS

Nr stacji 335 PREMIUM
• Transport/Stacje paliw
WYBUDOWANIE POD ŁĄG 1, 89-650 ZŁOTOWO, woj. POMORSKIE
519076314
http://www.lotos.pl/; lotos@grupalotos.pl
Rodzaj zniżki: od: 2014-12-01

rabat 5 gr na 1 l paliwa (LOTOS ON, LOTOS LPG, BENZYNA LOTOS); rabat 10 gr na 1 l paliwa (LOTOS DYNAMIC i LOTOS DYNAMIC DIESEL); rabat 20 % na wszystkie produkty gastronomiczne w ofercie Cafe Punkt Lotos oraz 20 % na myjnie samochodowe (rabaty nie łączą się z ofertami promocyjnymi).

8. ORLEN – WSZYSTKIE STACJE
• Transport/Stacje paliw
www.orlen.pl
Rodzaj zniżki: od: 2015-08-13 do: 2016-08-31
1) Rabat 5 gr przy zakupie 1 litra zwykłego paliwa, 2) Rabat 10 gr przy zakupie 1 litra paliwa VERVA, 3) Rabat 20% na zakupy produktów gastronomicznych z oferty Stop Cafe / Stop Cafe Bistro, 4) Rabat 20% na zakupy w myjni. Rabaty nie pokrywają się z innymi rabatami i promocjami Partnera. W przypadku nabycia przez posiadacza Karty uprawnień do więcej niż jednego rabatu w ramach jednych zakupów – posiadacz Karty otrzyma jeden, korzystniejszy dla siebie (wyższy) rabat zgodnie z zasadą większej korzyści dla klienta.
9. Agencja PKO Banku Polskiego – WSZYSTKIE
Rodzaj zniżki: od: 2014-09-01 do: 2016-08-31.

1) rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto za Zero, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jedno dziecko posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, z zastrzeżeniem pkt I.2; 2) dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny, które zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto Pierwsze, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z rodziców posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z zastrzeżeniem pkt I.2. 2. Nie uznaje się, że został spełniony warunek posiadania odpowiednio przez rodzica albo dziecko rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim SA, jeżeli rachunek bankowy prowadzony jest na podstawie umowy konta Inteligo, Konta Codzienne Adm., Konta Spektrum Adm., Konta Ulubione Adm.. 3. Warunki Cenowe Oferty obowiązują od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., dla osób, o których mowa w pkt I.1, które zawrą umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w okresie od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. 4. Warunki Cenowe Oferty polegają na obniżeniu opłaty miesięcznej za: 1) prowadzenie Rachunku PKO Konto za Zero do 0,00 zł; 2) obsługę karty debetowej wydanej odpowiednio do Rachunku PKO Konto za Zero lub Rachunku PKO Konto Pierwsze do 0,00 zł.

10. Auto Land Polska S.A.
• Usługi/Motoryzacyjne
UL. STASZICA 13, 83-400 KOŚCIERZYNA, MIASTO, woj. POMORSKIE
58 681 54 59
www.auto-land.pl; koscierzyna@auto-land.pl
Rodzaj zniżki: od: 2015-05-05
Ulga od 3% do 20% na akcesoria samochodowe

11. Biuro Terenowe Aviva
• Usługi/Ubezpieczeniowe
UL. KILIŃSKIEGO 45, 76-200 SŁUPSK, MIASTO, woj. POMORSKIE
59 484 28 00
www.aviva.pl
Rodzaj zniżki: od: 2015-07-01

1. Zapewnienie bezpłatnego objęcia ochroną ubezpieczeniową z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach grupowej umowy ubezpieczenia oferowanej przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (dalej „ubezpieczenie NNW”) Ubezpieczenie NNW oferowane będzie dla wszystkich dzieci w rodzinie, które ukończyły 2-gi rok życia, w przypadku zawarcia umowy Uniwersalnego Ubezpieczenia na życie Nowa Perspektywa oraz jej kolejnych wersji przynajmniej przez jednego z rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny.
2. 20% zniżki w składce na umowę ubezpieczenia zdrowotnego Pakiet Medyczny „Bądź Zdrów”, zapewniającego dostęp do lekarzy specjalistów oraz badań diagnostycznych w sieci prywatnych placówek medycznych na terenie całej Polski. Zniżka dotyczy wersji rodzinnej ubezpieczenia zdrowotnego Pakiet Medyczny „Bądź Zdrów” we wszystkich dostępnych wariantach. Wersja rodzinna obejmuje całą rodzinę – rodzica/rodziców oraz wszystkie dzieci. Poszczególne warianty różnią się liczbą specjalistów i dostępnych badań. Składka dla danego wariantu jest stała, niezależnie od liczby osób objętych ochroną.

12. Placówki Partnerska BANK ZACHODNI WBK
UL. WĄSKA 4, 77-100 BYTÓW, woj. POMORSKIE
598225437
www.bzwbk.pl; kontakt@bzwbk.pl
Rodzaj zniżki: od: 2014-05-11 do: 2016-05-15

1) Konto 1|2|3 – zmniejszenie o 50% minimalnej kwoty wpływów na konto zwalniających z opłaty za prowadzenie konta (z 2 tys. zł na 1 tys. zł) 2) Karta kredytowa 1|2|3 – zmniejszenie o 50% progu wymaganego dochodu (z 2 tys. zł na 1 tys. zł) oraz 100% zniżka w opłacie za kartę przez cały okres obowiązywania umowy o udzielenie kredytu i wydanie karty kredytowej 3) Karta kredytowa MasterCard PAYBACK – 100% zniżka w opłacie za kartę dla posiadaczy Konta Godnego Polecenia i 0 zł opłat miesięcznych przez cały okres obowiązywania umowy o kartę wraz z kredytem 4) Limit w koncie osobistym – obniżenie o 100% prowizji z tytułu udzielenia limitu w Koncie 1|2|3 dla posiadaczy KDR, którzy w okresie 30 dni przed złożeniem wniosku o limit w koncie nie posiadali u Partnera limitu kredytowego w Koncie 1|2|3 oraz wyrażą zgodę na odnowienie limitu na kolejny okres 5) Kredyty hipoteczne – – obniżenie o 100% prowizji z tytułu udzielenia kredytu pod warunkiem złożenia wniosku o kredyt w oddziale banku. Oferta nie dotyczy wniosków składanych w placówkach partnerskich
13. Jóskowski Adam KARCZMA ”KRZEWI RÓG”
UL. KARTUSKA 40, 83-333 GARCZ, WIEŚ, woj. POMORSKIE
www.krzewirog.pl; krzewirog@wp.pl
Rodzaj zniżki: od: 2015-06-10

20 % zniżki na wszystkie dania obiadowe

14. Punkt sprzedaży na Targowisku (Graham z Sierakowic Buchacz Sp. J.)
PIWNA 4, 83-340 SIERAKOWICE, WIEŚ, woj. POMORSKIE
www.grahamsierakowice.pl; biuro@grahamsierakowice.pl
Rodzaj zniżki: od: 2015-04-17

10% zniżki na wszystkie wyroby piekarnicze i cukiernicze

15. Sklep firmowy w Sierakowicach (Graham z Sierakowic Buchacz Sp.J.)
KARTUSKA 1F, 83-340 SIERAKOWICE, WIEŚ, woj. POMORSKIE
58 681 62 10
www.grahamsierakowice.pl; biuro@grahamsierakowice.pl
Rodzaj zniżki: od: 2015-04-17
10% zniżki na wszystkie wyroby piekarnicze i cukiernicze

16. Sklepik szkolny (Graham z Sierakowic Buchacz Sp.J.)
DWORCOWA 3, 83-340 SIERAKOWICE, WIEŚ, woj. POMORSKIE
www.grahamsierakowice.pl
biuro@grahamsierakowice.pl
Rodzaj zniżki: od: 2015-04-17
10% zniżki na wszystkie wyroby piekarnicze i cukiernicze

17. Salon Play – wszystkie
www.play.pl
Rodzaj zniżki od: 2015-10-22
Partner oferuje zniżkę na następujące taryfy:

– Formuła Rodzina Unlimited 74,99
Abonament dla 1-5 kart Sim w ofercie Formuła Rodzina Unlimited: 124,99 zł
Abonament po rabacie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: 74,99 zł

– Formuła Rodzina Smartfon Unlimited 114,99
Abonament dla 1-5 kart Sim w ofercie Formuła Rodzina Unlimited: 164,99
Abonament po rabacie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: 114,99

– Formuła Rodzina Smartfon Unlimited 154,99
Abonament dla 1-5 kart Sim w ofercie Formuła Rodzina Unlimited: 184,99 zł
Abonament po rabacie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: 134,99 zł

 

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie