P-18-001-LGD-08-01

Kontrola nr P/18/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2017 r., przeprowadzona w 2018 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli, Delegaturę w Gdańsku.

 

 


PS-IX.431.2.10.2019.KD PARCHOWO PROTOKÓŁ BIP

Kontrola kompleksowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie przeprowadzona przez Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w 2019 r.

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie