Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

P-18-001-LGD-08-01

Kontrola nr P/18/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2017 r., przeprowadzona w 2018 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli, Delegaturę w Gdańsku.