Przedmiot działalności Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga potrzebującym w różny sposób, w tym między innymi:

  • świadczy pracę socjalną, czyli służy pomocą w formie poradnictwa, udzielania informacji, pomaga w załatwianiu spraw urzędowych osobom, które wymagają tego rodzaju wsparcia

  • organizuje usługi opiekuńcze dla osób samotnych, lub których najbliżsi nie są w stanie zapewnić takiej opieki

  • pomaga osobom doświadczającym przemocy w rodzinie poprzez działania w ramach procedury „Niebieska Karta”

  • organizuje poradnictwo prawne i psychologiczne,

  • pomaga w staraniach o umieszczenie w domu pomocy społecznej,

  • udziela pomocy finansowej i rzeczowej

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie