Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

W Bytowie działa punkt pomocy osobom, które zostały pokrzywdzone przestępstwami, między innymi przestępstwem znęcania się w rodzinie, mobbingiem w miejscu pracy, kradzieżą, rozbojem, oszustwem, wypadkami komunikacyjnymi  czy błędami w leczeniu medycznym. Poszkodowani mogą liczyć na pomoc prawną, konsultacje psychologiczne i…
Więcej

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie