Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Sobota ze specjalistami w Bytowie

W sobotę 21 listopada br. w godz. 9.00 – 13.00 będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym zajmującym się interwencją kryzysową. W tym samym czasie na osoby chcące porozmawiać z policjantem w sprawie przemocy domowej…
Więcej

Gminny Dzień Seniora

W środę, 28 października br. świętowaliśmy gminny Dzień Seniora. W tym dniu ponad setka najstarszych mieszkańców gminy Parchowo przybyła na zaproszenie wójta gminy, Andrzeja Dołębskiego, aby wspólnie pobiesiadować. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciły władze samorządowe, sołtysi oraz proboszcz parchowskiej parafii.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Najwyższa Izba Kontroli, we współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w związku z trwającą obecnie kontrolą „Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie”, przeprowadza badania dotyczące skuteczności pomocy udzielanej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie przez instytucje…
Więcej

Gmina wobec potrzeb osób starszych – Konferencja w Kolbudach

W dniu 3 września 2015r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolbudach, odbyło się spotkanie robocze, którego celem było podjęcie prac nad opracowaniem dokumentu opisującego pożądany model systemu opieki nad osobami starszymi w województwie pomorskim. Gminę Parchowo reprezentowała na tej…
Więcej