Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Najwyższa Izba Kontroli, we współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w związku z trwającą obecnie kontrolą „Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie”, przeprowadza badania dotyczące skuteczności pomocy udzielanej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie przez instytucje…
Więcej

Gmina wobec potrzeb osób starszych – Konferencja w Kolbudach

W dniu 3 września 2015r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolbudach, odbyło się spotkanie robocze, którego celem było podjęcie prac nad opracowaniem dokumentu opisującego pożądany model systemu opieki nad osobami starszymi w województwie pomorskim. Gminę Parchowo reprezentowała na tej…
Więcej

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie