Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

W Kościerzynie rozpoczął działalność Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z siedzibą przy ul. Krasickiego 4 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).   Ośrodek prowadzi działania skierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwami, które nie są w stanie same przebrnąć przez procedury sądowe,…
Więcej

Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

W Bytowie działa punkt pomocy osobom, które zostały pokrzywdzone przestępstwami, między innymi przestępstwem znęcania się w rodzinie, mobbingiem w miejscu pracy, kradzieżą, rozbojem, oszustwem, wypadkami komunikacyjnymi  czy błędami w leczeniu medycznym. Poszkodowani mogą liczyć na pomoc prawną, konsultacje psychologiczne i…
Więcej

Sobota ze specjalistami w Bytowie

W sobotę 21 listopada br. w godz. 9.00 – 13.00 będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym zajmującym się interwencją kryzysową. W tym samym czasie na osoby chcące porozmawiać z policjantem w sprawie przemocy domowej…
Więcej

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Najwyższa Izba Kontroli, we współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w związku z trwającą obecnie kontrolą „Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie”, przeprowadza badania dotyczące skuteczności pomocy udzielanej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie przez instytucje…
Więcej