Kierownik GOPS w Parchowie informuje, że został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie, ogłasza konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego na realizacje zadań realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw działania narkomani w 2024 roku.

formularz oferty na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2024

 

 

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie

Witamy w serwisie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie